zbudowano w łódzkiem 2015

 

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Oddział w Łodzi

ogłasza konkurs

 

Konkurs został objęty patronatem Marszałka Województwa.

Więcej informacji pod adresem:

www.zbudowanowlodzkiem.pl

 

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa - Wszelkie Prawa Zastrzeżone | O zdjęciach