Szkolenia

PZITB Oddział w Łodzi zaprasza do udziału w szkoleniu, które wzbogaci Waszą wiedzę nt:

 

Tarasy i balkony
z drenażowym i powierzchniowym odprowadzeniem wody.

STUDIUM PRZYPADKU

Termin 20 czerwca 2023r., godz. 16:30 (czas trwania 4 godz.)

Miejsce szkolenia:  NOT PL. Komuny Paryskiej 5A, łódź, sala nr 202, piętro II

Wykładowca prowadzący – mgr inż. Maciej Rokiel – 
rzeczoznawca budowlany SITPMB, specjalista mykologiczno-budowlany PSMB

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Tarasy i balkony z drenażowym i powierzchniowym odprowadzeniem wody.
STUDIUM PRZYPADKU

- balkon, taras na gruncie, taras nad pomieszczeniem

- specyfika budowy połaci

- odwodnienie połaci (zewnętrzne – okap, wewnętrzne – wpusty, rzygacze), wpływ na budowę połaci

- budowa połaci

- warstwy, funkcje, materiały

- wymagania i parametry stawiane materiałom do budowy warstw

- najczęstsze błędy w układzie warstw

- układ tradycyjny i odwrócony

- budowa połaci

- warstwy, funkcje, materiały

- wymagania i parametry stawiane materiałom do budowy warstw

- najczęstsze błędy w układzie warstw

- kondensacja międzywarstwowa

- zamiana układu z płytkami na drenażowy – konsekwencje

- balkony – koncepcja konstrukcji a ochrona termiczna

- dylatacje (brzegowe, strefowe, montażowe, zasady wykonywania)

- obsadzenie balustrad

- obsadzenie wpustów

- próg drzwiowy (niski próg, przejścia bezbarierowe)

- balkony i tarasy z balustrada pełną – specyfika i typowe błędy

Cena szkolenia:

280,00 zł – cena udziału w szkoleniu dla członka PZITB o/Łódź

310,00 zł – cena udziału w szkoleniu dla pozostałych osób

W cenie szkolenia udostępniamy Państwu wybrane materiały ze szkolenia

Rezerwacji miejsca na szkolenie można dokonać przesyłając na naszą pocztę kursy@pzitb.lodz.pl wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy, dostępny na naszej stronie www.pzitb.lodz.pl w zakładce kursy.

Zapłaty należy dokonać przelewem na konto PZITB w Łodzi

PKO BP 0/Łódź 96 1020 3352 0000 1002 0009 8558

Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej (e-mail).
W przypadku rezygnacji osoba rezygnująca pokrywa następujące koszty:

PZITB  zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych.
Zapraszamy do zapisywania się!

Formularz --> [Pobierz]

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa - Wszelkie Prawa Zastrzeżone | O zdjęciach