Konkurs im. prof. Kuczyńskiego

 

KONKURS

imienia profesora Władysława Kuczyńskiego

EDYCJA 2017

na najlepszą pracę dyplomową inżynierską i magisterską wykonaną na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej.

Organizatorzy:

Nagrody:

Komisja konkursowa:

Kto może wziąć udział w konkursie?

Do konkursu mogą być zgłoszone prace dyplomowe obronione do 31.03.2017.

Terminy:

Termin składania prac do 30.04.2017.

Gdzie wysłać zgłoszenie i złożyć pracę?

Zgłoszenie można wysłać na adres: marek.sitnicki@p.lodz.pl
Pracę należy złożyć do:
dr inż. Marka Sitnickiego - Przewodniczącego Koła PZITB przy PŁ
pok. 249

Do pobrania:

Regulamin konkursu Formularz zgłoszeniowy w wersji do wypełnienia Potwierdzenie przyjęcia pracy w wersji do wypełnienia

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa - Wszelkie Prawa Zastrzeżone | O zdjęciach