Aktualności i wydarzenia

2016-06-15 Posiedzenie Zarządu Głównego PZITB

Na pierwszym posiedzeniu Zarządu Głównego w nowej kadencji wybrano Prezydium ZG PZITB. Zastępcą Sekretarza Generalnego został kol. Piotr Szymczak z Oddziału Łódzkiego.

2016-06-03 XLIX Krajowy Zjazd Delegatów PZITB w Olsztynie

W dniach 3-5 czerwca 2016 r. w Olsztynie odbył się XLIX Krajowy Zjazd Delegatów PZITB. Do stolicy Warmii i Mazur przybyli licznie delegaci i przedstawiciele wszystkich oddziałów stowarzyszenia w Polsce.

W zjeździe uczestniczyli delegaci Oddziału Łódzkiego kol. Jan Kozicki, kol. Andrzej B. Nowakowski, kol. Tadeusz Urban oraz na zaproszenie Zarządu Głównego kol. Przemysław Bodzak. Reprezentowany był również Odział z Piotrkowa Trybunalskiego w osobach delegatów kol. Grzegorza Rudzkiegooraz kol.Włodzimierza Babczyńskiegoi na zaproszenie Zarządu Głównego kol. Tadeusza Gruszczyńskiego, a także Barbary Malec – przewodniczącej Głównego Sądu Koleżeńskiego i Urszuli Jakubowskiej – członka Zarządu Głównego PZITB. W Zjeździe udział wzięli również: przewodniczący Koła Młodej Kadry PZITB Piotr Szymczak oraz przedstawiciel KMK z Oddziału Piotrkowskiego Bartłomiej Jagodziński.

Pierwszego dnia obrad wystąpienia gości honorowychpoprzedziło zatwierdzenie regulaminu i wybranie komisji zjazdowych. Następnie wręczono odznaczenie i wyróżnienia członkom stowarzyszenia. Kolejnym punktem obrad były sprawozdania z działalności ZG PZITB w latach 2012 – 2016, które złożył kol. Ryszard Trykosko, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Głównego Sądu Koleżeńskiego. Sprawozdania te zostały również przekazane wszystkim obecnym w postaci materiałów zjazdowych.W głosowaniu delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującym władzom stowarzyszenia. W trakcie dyskusji programowej, która miała miejsce po przyjęciu sprawozdania ustępującego Zarządu Głównego zgłaszano kandydatury do nowych władz naczelnych Stowarzyszenia. Ponownie na przewodniczącego wybrany został kol. Ryszard Trykosko (88 głosów za na 89 głosujących). Wybrano również członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Głównego Sądu Koleżeńskiego. Do Zarządu Głównego z regionu łódzkiego wybrani zostali kol. Przemysław Bodzak, kol. Piotr Szymczak oraz kol. Grzegorz Rudnicki, a do Głównego Sądu Koleżeńskiego kol. Barbara Malec. Przyjęcie Uchwały Generalnej zakończyło obrady XLIX Krajowego Zjazdu Delegatów.

2016-05-27 XV Zjazd Naukowo-Techniczny Młodej Kadry PZITB w Bydgoszczy

W dniach 27-29 maja 2016 r. w Bydgoszczy odbył się XV Zjazd Naukowo-Techniczny Młodej Kadry PZITB. Na Zjazd przybyło kilkudziesięciu młodych przedstawicieli z całej Polski, reprezentujących kilkanaście kół młodych PZITB działających przy oddziałach w Gdańsku, Gliwicach, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.

2016-05-22 Workcamp 2

Członkowie Koła Młodej Kadry PZITB oddział Łódź już po raz drugi podejmują wyzwanie wyremontowania placówki pożytku publicznego w ramach projektu Workcamp. W te wakacje studenci i absolwenci Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej przy współpracy z wolontariuszami z całej Polski planują poprawić warunki życia dzieciakom z Domu Dziecka nr 10 w Łodzi przy ul. Nawrot 31. Placówka ta została wytypowana spośród ponad dwudziestu, które zgłosiły się z prośbą o pomoc. Prace remontowe obejmować będą 16 pomieszczeń o łącznej powierzchni blisko 250m2, w zakresie:

  • remontu łazienki (reprofilacja spadku podłogi, położenie płytek),
  • wymiany kabin prysznicowych,
  • montażu wentylacji mechanicznej,
  • odświeżenia ścian i sufitów (usunięcie pleśni, uzupełnienie zniszczonych tynków, oczyszczenie powierzchni),
  • prac malarskich,
  • napraw spękań na połączeniach płyt g-k,
  • wymiany łóżek dla mieszkańców placówki.

Podstawowym filarem tegorocznego budżetu jest finansowanie społeczne, dzięki ogólnopolskiej zbiórce pieniędzy. Swoją cegiełkę może zakupić każdy dlatego serdecznie zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem projektu. Będziemy ogromnie wdzięczni za każde wsparcie!

https://polakpotrafi.pl/projekt/workcamp-o

2016-05-12 Zebranie Zarządu Oddziału PZITB

W zebraniu ZO uczestniczył przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. Bohdan Michalak. Omówione zostały główne wnioski ze spotkania z kierownictwem Zespołu Rzeczoznawców. Wskazano na konieczność analizy zasadności wydatków bieżących i rozszerzania źródeł przychodów stowarzyszenia. Przedstawiono krótkie sprawdzanie z zebrania Łódzkiej Rady Federacji SNT-NOT, które odbyło się w dn. 13 kwietnia 2016r. Przewodniczący Oddziału zdał relację ze spotkania z Przewodniczącą ŁOIIB p. Barbarą Malec. Omówione zostały możliwości i płaszczyzny współpracy PZITB z ŁOIIB. Przekazana została informacja dotycząca liczby prac, które wpłynęły na Konkursu im. Prof. Kuczyńskiego na najlepsza pracę dyplomową inżynierską i magisterską. Zatwierdzone zostały wartości nagród w poszczególnych kategoriach prac. Omówiono zakres zrealizowanych zadań przy realizacji Konkursu „zbudowano w łódzkiem. budowa roku”, zatwierdzono terminy działań w poszczególnych etapach konkursu oraz miejsce i formę uroczystości związanej z wręczaniem nagród. Pierwsze „Spotkanie z …” zostało przeniesione na okres jesienny ze względów organizacyjnych. Omówione zostały możliwości przygotowania wiosennego spotkania integracyjnego członków w formie szerszego udziału osób spoza Stowarzyszenia. Zarząd powołał i zatwierdził utworzenie nowych komisji działających przy ZO – „Historyczną”oraz „Kształcenia i standardów przygotowania zawodowego”, a także „Zespołu ds. Dokumentacji i archiwizacji”. Na przewodniczącego Komisji Historycznej powołany został jednogłośnie kol. Andrzej B. Nowakowski. Zarząd zatwierdził skład komisji ds. odznaczeń. Komisja ukonstytuuje się we własnym zakresie. W związku z rozszerzeniem zakresu działania Zespołu Rzeczoznawców zarząd oddziału postanowił przywrócić nazwę CUTOB jako element identyfikujący i spinający wszelkie działania gospodarcze obejmujące m.in.: Zespół Rzeczoznawców, Zespół ds. Inwestycji, Zespół ds. Kursów i Szkoleń. Kolejne zebranie zarządu wyznaczono na dzień 23.06.2016r.

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa - Wszelkie Prawa Zastrzeżone | O zdjęciach