Działalność

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa jest dobrowolnym stowarzyszeniem naukowo-technicznym, zrzeszającym inżynierów, techników, studentów i uczniów. PZITB zajmuje się problematyką budowlaną oraz sprawami zawodowym i społecznymi swoich członków. Prowadzi działalność statutową oraz gospodarczą, która służy realizacji celów statutowych.
Statutowym celem stowarzyszenia jest m. in.:

Realizacja wyżej wymienionych celów następuje poprzez:

PZITB może prowadzić działalność gospodarczą związaną z celami Związku i w interesie swoich członków. Dochód z działalności gospodarczej PZITB służy realizacji celów statutowych. Działalność gospodarcza PZITB może być prowadzona w formie działalności niewyodrębnionej, prowadzonej samodzielnie lub we współudziale w przedsiębiorstwach, fundacjach, spółkach itp. Działalność gospodarcza Oddziału jest realizowana w obszarze:

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa - Wszelkie Prawa Zastrzeżone | O zdjęciach