Struktura organizacyjna

 

Zarząd Oddziału:

Prezydium Zarządu Oddziału:

Przemysław Bodzak - Przewodniczący przewodniczacy@pzitb.lodz.pl
Ewa Wieczorek - Wiceprzewodniczący ewawiel@o2.pl
Piotr Szymczak - Sekretarz sekretarz@pzitb.lodz.pl
Łukasz Sowa - Skarbnik skarbnik@pzitb.lodz.pl

Członkowie:

Komisja Rewizyjna:

Sąd Koleżeński:

Delegaci Oddziału na Krajowy Zjazd PZITB:

Komisja Nauki:

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa - Wszelkie Prawa Zastrzeżone | O zdjęciach