Laureaci edycji 2020

Informacja na temat rozstrzygnięcia XIV edycji konkursu im. prof. Władysława Kuczyńskiego na najlepszą pracę dyplomową na kierunku Budownictwo na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej

W wyniku posiedzenia komisji konkursowej, które odbyło się dn. 16 czerwca 2020 r. w budynku Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej wyłoniono laureatów XIV edycji konkursu im. prof. Władysława Kuczyńskiego na najlepszą pracę dyplomową na kierunku budownictwo.

Przyznając nagrody Komisja brała pod uwagę złożoność rozważanego zagadnienia, kompleksowość i oryginalność rozwiązania inżynierskiego problemu projektowego.

 

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa - Wszelkie Prawa Zastrzeżone | O zdjęciach