Członkowstwo i rekrutacja

Rekrutacja
W celu rekrutacji i przyjęcia do Naszego Stowarzyszenia, prosimy o kontakt z Nami za pośrednictwem maila:

sekretarz@pzitb.lodz.pl

 

 

Składki członkowskie
Wysokość składek członkowskich:

Wysokość minimalnej składki członkowskiej ustala Zarząd Główny PZITB.

Zarząd Oddziału w Łodzi ustalił składki członkowskie w wysokości:

normalne (dla większości członków) w wysokości 10 PLN miesięcznie,

ulgowe (dla emerytów i rencistów do 80 roku życia, otrzymujących jedynie świadczenia z ZUS (niedziałających zawodowo zarówno na podstawie umowy o pracę jak i na podstawie innych umów cywilnoprawnych) oraz studentów) w wysokości 5 PLN miesięcznie.

Opłacanie składek jest odnotowywane w kartotece członka prowadzonej w Oddziale oraz w odpowiednich rubrykach w legitymacji członka. Składki opłaca się przelewem na podane niżej konto albo bezpośrednio w Oddziale.

Jeśli już zostałeś członkiem PZITB, to pamiętaj o bieżącym regulowaniu składek członkowskich!

konto PZITB:

PKO BP 0/Łódź

96 1020 3352 0000 1002 0009 8558

z dopiskiem składki za rok

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa - Wszelkie Prawa Zastrzeżone | O zdjęciach