O CUTOB


CUTOB

CENTRUM USŁUG TECHNICZNO-ORGANIZACYJNYCH BUDOWNICTWA

Oddział w Łodzi

Historia

Działalność CUTOBŁódź związana jest nieprzerwanie z Oddziałem Łódzkim PZITB od 1957r. kiedy rozpoczął działalność Zespół Rzeczoznawców będący pierwszą taka jednostką w kraju.

Stało się to za sprawą uchwały podjętej 13 lutego 1957 r. przez Zarząd Oddziału, powołującej Komisję Organizacyjną Zespołu Rzeczoznawców. Jego organizatorów i pierwszych członków zespołu można uznać za prekursorów rzeczoznawstwa budowlanego w naszym stowarzyszeniu. Wkrótce do zespołu zakwalifikowano 20 członków PZITB, a pierwsza ekspertyza została opracowana w listopadzie 1957 r. Po 5 latach działalności, 1 lipca 1962 r. – na mocy uchwały Prezydium Zarządu Głównego – została powołana w Łodzi 2. Grupa Rzeczoznawców PZITB, która funkcjonowała do 21 marca 1984 r.

Zespoły Rzeczoznawców Budowlanych tworzyli wybitni specjaliści z dziedziny budownictwa. Ich opinie i ekspertyzy wykonywane na zlecenie władz administracyjnych, przedsiębiorstw, sądów i osób prywatnych stanowiły podstawę do dalszych działań gospodarczych i prawnych.

W 1985 r. Zespoły Rzeczoznawców Budowlanych zostały przekształcony w Centrum Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa PZITB przy Zarządzie Głównym PZITB w Warszawie z niezależnymi oddziałami przy poszczególnych Oddziałach na terenie kraju.

Aktualny zakres działania

CUTOB Łódź prowadzi działalności w zakresie ekspertyz i opinii o stanie technicznym budynków i budowli, projektowania budownictwa ogólnego i przemysłowego, nadzoru inwestycyjnego, doradztwa technicznego i inwestycyjnego, wyceny majątku, organizacji szkoleń i wystaw itp.Z Centrum współpracuje stale kilkudziesięciu rzeczoznawców, w tym pracowników naukowych Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego, biegłych sądowych - reprezentujących szeroki zakres specjalności nie tylko budowlanych.

Centrum współpracuje z szeregiem przedsiębiorstw i instytucji, a także z Łódzką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa m.in. w zakresie organizacji szkoleń i kursów.

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa - Wszelkie Prawa Zastrzeżone | O zdjęciach