Nagrody i medale PZITB

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa przyznaje od wielu lat nagrody i medale za wybitne osiągnięcia inżynierskie lub naukowo badawcze w dziedzinie budownictwa.

Nagrody za prace naukowo-badawcze i naukowo-techniczne w dziedzinie budownictwa zostały ustanowione celem podkreślenia wagi tych prac, zachęty do ich prowadzenia oraz uznania i rozpowszechnienia osiągnięć naukowych. Nagrody te mają już wieloletnią tradycję, a patronują im Osoby mające zasługi dla polskiego budownictwa jako konstruktorzy obiektów inżynierskich, autorzy cennych prac naukowych, wychowawcy wielu roczników inżynierów. Nagrody ustanowione zostały Uchwałą XXII Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB w Zielonej Górze we wrześniu 1964 roku i przyznane po raz pierwszy w roku 1965. Medale przyznawane są rokrocznie począwszy od 1996 roku.

Nagrody i medale PZITB otrzymali w latach ubiegłych projektanci i naukowcy wiązani bezpośrednio z Łodzią i regionem jako członkowie Oddziału Łódzkiego PZITB oraz pracownicy Politechniki Łódzkiej.

Nagrody imienia prof. Wacława Żenczykowskiego otrzymali:

Władysław Kuczyński 1966 r.
Janusz Frey 1989 r.
Artem Czkwianianc 1996 r.
Maria E. Kamińska 1996 r.
Dariusz Gawin 2002 r.

 

Nagrody imienia prof. Stefana Bryły otrzymali:

Tadeusz Urban 2007 r.
Renata Kotynia 2013 r.

 

Medalem imienia prof. Stefana Kaufmana zostali wyróżnieni:

Władysław Kuczyński w 1996 r. medal nr 3
Maria E. Kamińska w 2008 r. medal nr 30
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa - Wszelkie Prawa Zastrzeżone | O zdjęciach