Zespół Rzeczoznawców

Zespół Rzeczoznawców Budowlanych przy Łódzkim Oddziale PZITB świadczy swoje usługi na rynku budowlanym nieprzerwanie od roku 1957.

Wieloletnie doświadczenie naszych rzeczoznawców połączone z doskonałą znajomością nowoczesnych technologii stosowanych w budownictwie, a także współpraca z Ośrodkami Akademickimi, w tym z Politechniką Łódzka pozwoliły na wypracowanie i utrwalenie rozpoznawalnej marki i uzyskanie  wysokiej renomy wśród zleceniodawców.

Wykonywane przez nas opracowania przyczyniają się bardzo często do obniżenia kosztów budowy bądź obniżenia kosztów naprawy uszkodzeń oraz do zwiększenia trwałości obiektu.

Nasza oferta obejmuje obecnie następujące zagadnienia:

Wymienione wyżej opracowania wykonywane są przez Rzeczoznawców Budowlanych z zakresu konstrukcji, prac wykończeniowych, badań gruntu, badań drgań, specjalistów- mykologów, specjalistów ochrony zabytków i innych. Autorzy opracowań mają niezbędną do realizacji prac wiedzę i doświadczenie oraz urządzenia pomiarowe i techniczne. Posiadają stosowne uprawnienia i wpisy do rejestru Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, a także uprawnienia biegłych sądowych.

Stosujemy skuteczny system kontroli jakości i gwarantujemy terminowe wykonanie zleconych opracowań.

Zapraszamy do współpracy.

 

CUTOB - Zespół Rzeczoznawców

 

rzeczoznawcy@pzitb.lodz.pl 
90-007 Łódź, ul. Plac Komuny Paryskiej 5a 
V piętro, pokój 504 
Tel/fax:  42-630-10-25 

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku

08:30-15:30

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa - Wszelkie Prawa Zastrzeżone | O zdjęciach