INFORMACJA RODO

INFORMACJA RODO

 

PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwana dalej: RODO).

 

Szanowni Członkowie Oddziału Łódzkiego PZITB

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Łodzi, z siedzibą w Łodzi przy Placu Komuny Paryskiej 5a, V piętro, pokój 504, e-mail: sekretariat@pzitb.lodz.pl.
 2. Administrator danych osobowych nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych są upoważnieni do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych - pracownicy Administratora (PZITB Oddział w Łodzi).
 4. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji działań ustawowych i statutowych PZITB Oddział w Łodzi.
 5. Udostępnione dane osobowe są przechowywane w bazie i Administrator danych (PZITB Oddział w Łodzi) dochowa wszelkich starań by zadbać o ich bezpieczeństwo.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadań związanych z członkostwem w Polskim Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Łodzi.
 7. Udostępnione dane osobowe będą przetwarzane do czasu trwania członkostwa oraz do momentu ustania wzajemnych zobowiązań, a także na okres konieczny do wyjaśnienia ewentualnych roszczeń.
 8. Równocześnie informujemy, iż mają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania (korekty), zmiany, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnianiu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje państwowe i urzędy upoważnione z mocy prawa.
 10. Administrator danych (PZITB Oddział w Łodzi) nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej oraz poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 11. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą zautomatyzowane ani nie będą podlegały profilowaniu.
 12. Brak zdecydowanej odmowy przetwarzania Państwa danych osobowych, będzie jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie.

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa - Wszelkie Prawa Zastrzeżone | O zdjęciach