Laureaci edycji 2016

KONKURS

imienia profesora Władysława Kuczyńskiego

na najlepszą pracę dyplomową wykonaną na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej.

organizowany przez:

Laureaci Konkursu w roku 2016

Prace dyplomowe magisterskie:

II miejsce
Projekt konstrukcji żelbetowej kaplicy – mgr inż. Katarzyna SUSKIEWICZ,
promotor: dr inż. Danuta Ulańska.

II miejsce
Analiza przekrycia cięgnowego skoczni narciarskiej – mgr inż. Karol NOWAK,
promotor: prof. dr hab. inż. Bohdan Michalak.

III miejsce
Stochastic Finite Element Method reliability analysis of the corrugated I-beam girder under corrosion or fire – mgr inż. Damian SOKOŁOWSKI,
promotor: prof. dr hab. inż. Marcin Kamiński.

Wyróżnienie
Doświadczalne badania żelbetowych belek wzmocnionych techniką NSM i systemu sprężającego do tej technologii – mgr inż. Krzysztof BOJANOWSKI, mgr inż. Damian SZCZECH,
promotor dr hab. Renata Kotynia.

Prace dyplomowe inżynierskie:

Wyróżnienie
Badanie i ocena odporności na środki odladzające betonu stosowanego do nawierzchni drogowych – inż. Michał LEWANDOWSKI,
promotor: dr inż. Jerzy Pawlica.

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa - Wszelkie Prawa Zastrzeżone | O zdjęciach