Kuczyński przed premierą

 

KONKURS

imienia profesora Władysława Kuczyńskiego

EDYCJA 2024

na najlepszą pracę dyplomową inżynierską i magisterską wykonaną na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej.

Organizatorzy:

Nagrody:

Komisja konkursowa:

Kto może wziąć udział w konkursie?

Do konkursu mogą być zgłoszone prace dyplomowe obronione do 17.07.2024 r.

Terminy:

Termin składania prac do 30.07.2024.

Gdzie wysłać zgłoszenie i złożyć pracę?

Zgłoszenie można wysłać na adres: michal.goldyn@p.lodz.pl
Pracę należy złożyć do:
dr inż. Michał Gołdyn
pok. 341a

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa - Wszelkie Prawa Zastrzeżone | O zdjęciach