Aktualności i wydarzenia

2018-11-08 Zaproszenie na Wigilię 2018

 

                     Koleżanki i Koledzy
                     Członkowie Oddziału PZITB
                     w Łodzi

 

 

Z przyjemnością informujemy, że zgodnie z coroczną tradycją

Uroczysta Kolacja Wigilijna

odbędzie się dnia 15 grudnia 2018 r. (sobota) o godzinie 1600 w restauracji HORT CAFE
(wejście od Alei Schillera / ulicy Piotrkowskiej)

 

Udział w kolacji podlega częściowej odpłatności w kwocie 20 zł od osoby.

 

Wpłaty należy dokonać w Biurze Oddziału (w godz. 9-16, pok. 504) lub na konto
PZITB Oddział w Łodzi, bank PKO I/O nr 96 1020 3352 0000 1002 0009 8558
 w terminie do 23 listopada 2018 r.

 

Na uroczystość serdecznie zapraszają członkowie Zarządu Oddziału.

osoba do kontaktu:

Joanna Kaźmierczak, tel. 42 630 10 25

2017-05-22 XXVIII Konferencja Naukowo-Techniczna AWARIE BUDOWLANE w Międzyzdrojach

W dniach 22 – 26 maja br. odbyła się w Międzyzdrojach XXVIII . Konferencja Naukowo-Techniczna AWARIE BUDOWLANE współorganizowana m.in. przez Komitet Nauki PZITB oraz Oddział PZITB w Szczecnie. W konferencji wzięło udział ok. 500 osób z Polski i zagranicy n.in. USA. Z Oddziału w Łodzi referaty przygotowali: T. URBAN, M. GOŁDYN, Ł. KRAWCZYK pt. „Błędy projektowe żelbetowego stropu opartego na konstrukcji stalowej”, P. BODZAK, Ł. SOWA pt. „Stan techniczny żelbetowej konstrukcji budynku magazynowego oraz jej przydatność do użytkowania po pożarze”

2017-04-30 Kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia budowlane

Zakończyła się kolejna edycja Kursu przygotowującego do egzaminu na uprawnienia budowlane Kurs wiosenny 2017. 03 marzec - 30 kwiecień 2017 organizowanego od wielu lat przez PZITB Oddział w Łodzi. W ramach 142 godzin wykładów przedstawiono zagadnienia związane m. in. z:

 • Prawem zamówień publicznych
 • BHP, Kodeksem pracy i przepisami związanymi
 • Prawem budowlanym, przepisami KC i KPA
 • Geodezją i kartografia, Prawem górniczym i geologicznym
 • Konstrukcjami budowlanymi oraz przepisami techniczno-budowlanymi
 • Wyrobami budowlane Systemami oceny zgodności
 • Ochroną środowiska
 • Sieciami, instalacjami, urządzeniami cieplnymi, wentylacyjnymi, gazowymi, wodociągowymi i kanalizacyjnymi
 • Samorządem zawodowym
 • Zagospodarowaniem przestrzennym
 • Sieciami, instalacjami i urządzeniami elektroenergetycznymi
 • Umowami o roboty budowlane, gwarancjami zapłaty, prawem autorskim,
 • Ochroną przeciwpożarową
 • Drogami publicznymi, kolejowymi i mostami
 • Urządzeniami podległymi Urzędowi Dozoru Technicznego

Zajęcia odbywały się przy ul. Północnej 39 w Łodzi, w budynku Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

2017-04-20 Zebranie Prezydium Zarządu Oddziału PZITB

Przedstawione zostały informacje dotyczące organizacji przez Oddział w Łodzi Wyjazdowego Posiedzenia Komitetu Nauki PZTIB w dniu 22.06.2017r. Podjęto uchwałę, że w ramach zebrania Komisji Nauki w Łodzi należy pokazać rewitalizację obszarową, inwestycje miejskie o zasięgu lokalnym, regionalnym i krajowym. Członkowie prezydium zgodnie ustalili, że zmiany infrastrukturalne zachodzące w ostatnim czasie w mieście oraz ubieganie się Łodzi o organizację EXPO 2022 powinny być mottem prezentowanych referatów. Zatwierdzony został preliminarz kosztów organizacji Posiedzenia Komitetu Nauki PZTIB w dniu 22.06.2017r.

2017-03-30 Zebranie Zarządu Oddziału PZITB

Zebranie poświęcone omówieniu zasad organizacji konkursu zbudowano w łódzkiem Budowa Roku 2016. W celu zwiększenia grona uczestników konkursu o jednostki samorządowe zniesione zostały opłaty dla tych podmiotów przy zgłaszaniu obiektów do konkursu. Omówiono również bieżące problemy związane z organizacją „Kursu na Uprawnienia Budowlane” w edycji wiosennej. W dalszej części zebrania przedstawiono działania Prezydium związane z organizacją Biura Oddziału i CUTOB – Łódź. Kol. Andrzej B. Nowakowski zgłosił wniosek, przyjęty przez Zarząd  dotyczący organizacji uroczystości związanej z jubileuszem 80-lecia Oddziału.

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa - Wszelkie Prawa Zastrzeżone | O zdjęciach