Aktualności i wydarzenia

2020-03-12 Walne Zgromadzenie przełożone na inny termin

 

Uwaga!

W związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną w Polsce, w trosce o zdrowie członków Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Łodzi, Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze zostaje przełożone na inny termin.

 

O nowym terminie Zgromadzenia poinformujemy w oddzielnym komunikacie.

 

Zarząd PZITB o. Łódż

2020-03-07 Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze

ZARZĄD ODDZIAŁU POLSKIEGO ZWIĄZKU INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA W ŁODZI

ma zaszczyt zaprosić na

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

CZŁONKÓW ODDZIAŁU ŁÓDZKIEGO

które odbędzie się dnia 12 marca 2020 w Sali Kongresowej Domu Technika w Łodzi Plac Komuny Paryskiej 5a.(I piętro).

początek obrad o godzinie 15:45 w pierwszym terminie

i o godzinie 16:00 w drugim terminie.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie WZO.
2. Wybory przewodniczącego WZO.
3. Przyjęcie regulaminu obrad WZO.
4. Wybory Komisji: Mandatowej, Wyborczej, Skrutacyjnej oraz Wnioskowej
5. Wystąpienie gości honorowych
6. Informacja ukonstytuowania się komisji WZO
7. Komunikat Komisji Mandatowej nt. prawomocności WZO
8. Sprawozdanie z działalności w latach 2016-2020:
a) Zarządu Oddziału                                                                                                                                  
b) Komisji Rewizyjnej
c) Sąd Koleżeńskiego
9. Dyskusja nad sprawozdaniami
10. Wręczenie odznak, wyróżnień i legitymacji członkowskich
11. Przyjęcie sprawozdań z działalności w kadencji 2016-2020:
a) Zarządu Oddziału
b) Komisji Rewizyjnej Oddziału
c) Sądu Koleżeńskiego Oddziału
12. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Oddział
13. Ogłoszenie przez Komisję Wyborczą kandydatur do władz Oddziału
14. Wystąpienie kandydatów na Przewodniczącego Oddziału
15. Przyjęcie uchwał w sprawie określenia liczby członków Władz Oddziału:
a) Zarządu Oddziału
b) Komisji Rewizyjnej Oddziału
c) Sądu Koleżeńskiego Oddziału
16. Wybory:
a) Przewodniczącego oddziału
b) Członków i zastępców Zarządu Oddziału
c) Członków i zastępców Komisji Rewizyjnej Oddziału
d) Członków i zastępców Sądu Koleżeńskiego Oddziału
e) delegatów i zastępców delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZITB
17. Podjęcie uchwały w sprawie kandydatów do godności Honorowego Członka PZITB
18. Dyskusja plenarna
19. Wolne wnioski
20. Uchwalenie kierunków działania Oddziału w kadencji 2020-2024
21. Ogłoszenie wyników wyborów przez komisję Skrutacyjną
22. Zakończenie obrad WZO

Krajowy Zjazd Delegatów w Opolu odbędzie się w dniach 12, 13, 14 czerwca 2020r.

2017-05-22 XXVIII Konferencja Naukowo-Techniczna AWARIE BUDOWLANE w Międzyzdrojach

W dniach 22 – 26 maja br. odbyła się w Międzyzdrojach XXVIII . Konferencja Naukowo-Techniczna AWARIE BUDOWLANE współorganizowana m.in. przez Komitet Nauki PZITB oraz Oddział PZITB w Szczecnie. W konferencji wzięło udział ok. 500 osób z Polski i zagranicy n.in. USA. Z Oddziału w Łodzi referaty przygotowali: T. URBAN, M. GOŁDYN, Ł. KRAWCZYK pt. „Błędy projektowe żelbetowego stropu opartego na konstrukcji stalowej”, P. BODZAK, Ł. SOWA pt. „Stan techniczny żelbetowej konstrukcji budynku magazynowego oraz jej przydatność do użytkowania po pożarze”

2017-04-30 Kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia budowlane

Zakończyła się kolejna edycja Kursu przygotowującego do egzaminu na uprawnienia budowlane Kurs wiosenny 2017. 03 marzec - 30 kwiecień 2017 organizowanego od wielu lat przez PZITB Oddział w Łodzi. W ramach 142 godzin wykładów przedstawiono zagadnienia związane m. in. z:

 • Prawem zamówień publicznych
 • BHP, Kodeksem pracy i przepisami związanymi
 • Prawem budowlanym, przepisami KC i KPA
 • Geodezją i kartografia, Prawem górniczym i geologicznym
 • Konstrukcjami budowlanymi oraz przepisami techniczno-budowlanymi
 • Wyrobami budowlane Systemami oceny zgodności
 • Ochroną środowiska
 • Sieciami, instalacjami, urządzeniami cieplnymi, wentylacyjnymi, gazowymi, wodociągowymi i kanalizacyjnymi
 • Samorządem zawodowym
 • Zagospodarowaniem przestrzennym
 • Sieciami, instalacjami i urządzeniami elektroenergetycznymi
 • Umowami o roboty budowlane, gwarancjami zapłaty, prawem autorskim,
 • Ochroną przeciwpożarową
 • Drogami publicznymi, kolejowymi i mostami
 • Urządzeniami podległymi Urzędowi Dozoru Technicznego

Zajęcia odbywały się przy ul. Północnej 39 w Łodzi, w budynku Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

2017-04-20 Zebranie Prezydium Zarządu Oddziału PZITB

Przedstawione zostały informacje dotyczące organizacji przez Oddział w Łodzi Wyjazdowego Posiedzenia Komitetu Nauki PZTIB w dniu 22.06.2017r. Podjęto uchwałę, że w ramach zebrania Komisji Nauki w Łodzi należy pokazać rewitalizację obszarową, inwestycje miejskie o zasięgu lokalnym, regionalnym i krajowym. Członkowie prezydium zgodnie ustalili, że zmiany infrastrukturalne zachodzące w ostatnim czasie w mieście oraz ubieganie się Łodzi o organizację EXPO 2022 powinny być mottem prezentowanych referatów. Zatwierdzony został preliminarz kosztów organizacji Posiedzenia Komitetu Nauki PZTIB w dniu 22.06.2017r.

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa - Wszelkie Prawa Zastrzeżone | O zdjęciach