Aktualności i wydarzenia

2017-04-20 Zebranie Prezydium Zarządu Oddziału PZITB

Przedstawione zostały informacje dotyczące organizacji przez Oddział w Łodzi Wyjazdowego Posiedzenia Komitetu Nauki PZTIB w dniu 22.06.2017r. Podjęto uchwałę, że w ramach zebrania Komisji Nauki w Łodzi należy pokazać rewitalizację obszarową, inwestycje miejskie o zasięgu lokalnym, regionalnym i krajowym. Członkowie prezydium zgodnie ustalili, że zmiany infrastrukturalne zachodzące w ostatnim czasie w mieście oraz ubieganie się Łodzi o organizację EXPO 2022 powinny być mottem prezentowanych referatów. Zatwierdzony został preliminarz kosztów organizacji Posiedzenia Komitetu Nauki PZTIB w dniu 22.06.2017r.

2017-03-30 Zebranie Zarządu Oddziału PZITB

Zebranie poświęcone omówieniu zasad organizacji konkursu zbudowano w łódzkiem Budowa Roku 2016. W celu zwiększenia grona uczestników konkursu o jednostki samorządowe zniesione zostały opłaty dla tych podmiotów przy zgłaszaniu obiektów do konkursu. Omówiono również bieżące problemy związane z organizacją „Kursu na Uprawnienia Budowlane” w edycji wiosennej. W dalszej części zebrania przedstawiono działania Prezydium związane z organizacją Biura Oddziału i CUTOB – Łódź. Kol. Andrzej B. Nowakowski zgłosił wniosek, przyjęty przez Zarząd  dotyczący organizacji uroczystości związanej z jubileuszem 80-lecia Oddziału.

2017-03-23 Spotkanie Przewodniczących Oddziałów Stowarzyszeń Nauk.-Techn. z władzami ŁOIIB

Zebranie, które odbyło się w siedzibie ŁOIIB poświęcone było podsumowaniu dotychczasowej współpracy i wypracowaniu nowych form współdziałania. Dyskutowano na temat zmian w zasadach funkcjonowania specjalistów z zakresu budownictwa oraz problemów związanych z zachowaniem prestiżu inżynierów budownictwa.

W spotkaniu ze strony stowarzyszeń udział wzięli: Przemysław Bodzak – Przewodniczący Oddziału PZITB w Łodzi, Andrzej Gorzkiewicz – Wiceprezes Zarządu Oddziału SEP w Łodzi, Jan Musiał – Prezes Zarządu Oddziału SEP w Piotrkowie Tryb., Zbigniew Krasiński – Prezes Zarządu Oddziału SEP w Sieradzu, Bronisław Hillebrand – Przewodniczący Oddziału PZITS w Łodzi, Jerzy Krawczyk – Przedstawiciel Oddziału SITWM w Łodzi, Andrzej Lebioda – Prezes Oddziału SITK RP w Łodzi, Małgorzata Jezierska – Przewodnicząca Oddziału ZM RP w Łodzi, Bogusława Gutowska – Przewodnicząca Oddziału SITPNiG w Łodzi. Izbę reprezentowali: Barbara Malec – Przewodnicząca Rady ŁOIIB, Zastępcy Przewodniczącej: Agnieszka Jońca i Piotr Parkitny, Grzegorz Rakowski – Sekretarz Rady ŁOIIB oraz Cezary Wójcik – Skarbnik Rady ŁOIIB, Piotr Filipowicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ŁOIIB oraz Danuta Ulańska – Przewodnicząca Rady Programowej Wydawnictw ŁOIIB.

2017-03-10 Kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia budowlane

Rozpoczęła się kolejna edycja Kursu przygotowującego do egzaminu na uprawnienia budowlane Kurs wiosenny 2017. 03 marzec -30 kwiecień 2017 organizowanego od wielu lat przez PZITB Oddział w Łodzi. Jak co roku zgromadziła liczne grono słuchaczy chcących w ramach 142 godzin wykładów poszerzyć i ugruntować swoją wiedzę m.in. z:

  • prawa budowlanego
  • przepisów techniczno-budowlanych podstawowych specjalności budownictwa
  • ochrony przeciwpożarowej i środowiska
  • certyfikacji, normalizacji, stosowania wyrobów budowlanych
  • prawa zamówień publicznych

Zajęcia odbywają się przy ul. Północnej 39 w Łodzi, w budynku Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

2017-03-09 Zebranie Zarządu Oddziału PZITB

Po zatwierdzeniu przez Komisję Rewizyjną sprawdzania finansowego za 2016 rok obejmującego Rachunek Zysków i Strat, Bilans oraz Informację Dodatkową zwołane zostało zebranie Zarządu w celu przyjęcia tych dokumentów Zarząd Oddziału. Dyskusja zawiązana z finansami Oddziału PZITB toczyła się na poprzednim posiedzeniu Zarządu. Po przedstawieniu informacji uzupełniających Zarząd Oddziału zatwierdził jednogłośnie Sprawozdanie Finansowe za 2016r.

W dalszej części zebrania przedstawiono działania Prezydium związane z organizacja Biura Oddziału i CUTOB – Łódź w tym sprawy dotyczące zatrudnienia nowych pracowników. Omówiono również stan przygotowań do organizacji „Kursu na Uprawnienia Budowlane” w edycji wiosennej.

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa - Wszelkie Prawa Zastrzeżone | O zdjęciach