Aktualności i wydarzenia

2016-10-10 Zebranie Prezydium Zarządu Oddziału PZITB

Posiedzenie Prezydium zostało zwołane w celu omówienia obecnej działalności Zespołu Rzeczoznawców – CUTOB oraz dyskusji na temat przyszłych kierunków i sposobów działalności Zespołu Rzeczoznawców – CUTOB

Na zebraniu obecni byli Członkowie Prezydium Zarządu oraz kol. Jolanta Orechwo Dyrektor Zespołu Rzeczoznawców oraz Pani Halina Gręda Gówna Księgowa Oddziału - pracownicy etatowi CUTOB Łódź.

2016-09-21 Zebranie Komisji Nauki Oddziału Łódzkiego PZITB

Pierwsze zebranie Komisji Nauki w nowej kadencji poświęcone było omówieniu bieżących działań, a także przedstawieniu przyszłych zadań Komisji. Koleżanka Renata Kotynia, przewodnicząca Komisji Nauki OŁ omówiła plan pracy w nowej kadencji 2016-2020. W dalszej części zebrania zaprezentowane zostały sprawozdania z zebrań Zarządu Komitetu Nauki PZITB, które odbyły się w: Warszawie 14 kwietnia 2016 r.,  w Białymstoku – 22 czerwca 2016 r., w Krynicy – 13 września 2016 r. a także z dwóch posiedzeń Sekcji Konstrukcji Betonowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN (6 maja 2016 r. i 15.09.2016). Przedstawiono również informacje o konferencjach i kursach organizowanych przez PZITB.

2016-09-21 Posiedzenie Zarządu Głównego PZITB

Posiedzenie poświęcone było omówieniu bieżących zadań związanych z organizacja pracy w kadencji 2016-2020. Powołano następujące Komitety, Komisje i Rady PZITB działające na szczeblu krajowym:

 • Komitet Nauki ,
 • Komitet Rzeczoznawstwa Budowlanego i Specjalizacji Zawodowej,
 • Komitet Młodej Kadry,
 • Komitet Trwałości Budowli,
 • Komitet Ekologii,
 • Komitet Ekonomiki Budownictwa,
 • Komitet Organizacyjny Konkursu PZITB „Budowa Roku”,
 • Główna Komisja Odznaczeń,
 • Główna Komisja Seniorów,
 • Rada Programowa Czasopism i Wydawnictw PZITB,
 • Komitet Współpracy z Zagranicą,
 • Komitet BIM.

Jednocześnie Zarząd Główny PZITB powołał następujących kolegów na przewodniczących Komitetów, Komisji i Rady PZITB:

 • Komitet Rzeczoznawstwa Budowlanego i Specjalizacji Zawodowej  – Kol. Leonard Runkiewicz,
 • Komitet Młodej Kadry – kol. Piotr Szymczak,
 • Komitet Ekologii – kol. Krzysztof Stypuła,
 • Komitet Ekonomiki Budownictwa – kol. Olgierd Sielewicz,
 • Komitet Organizacyjny Konkursu PZITB „Budowa Roku” – Kol. Zdzisław Binerowski,
 • Komitet Trwałości Budowli – Kol. Paweł Łukowski,
 • Główna Komisja Odznaczeń – Kol. Andrzej Myśliwiec,
 • Rada Programowa Czasopism i Wydawnictw PZITB – Kol. Anna Halicka,
 • Główna Komisja Seniorów – Kol. Teresa Anna Lipska,
 • Komitet Współpracy z Zagranicą – Kol. Zygmunt Rawicki,
 • Komitet BIM – Kol. Wiktor Piwkowski.

Ze względu na inny regulamin pracy Komitet Nauki na Przewodniczącą wybrał Kol. Marię Kaszyńską.

Przedstawione zostało sprawozdanie z realizacji budżetu stowarzyszenia za 8 miesięcy br. oraz rozliczenie kosztów Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB w Olsztynie.

Kolejnym punktem porządku posiedzenia była prezentacja założeń Programu działalności PZITB na lata 2016-2020.

2016-09-11 62. Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB - Krynica 2016

W dniach 11-16 września br. odbyła się w Krynicy-Zdroju 62. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN (KILiW PAN) i Komitetu Nauki PZITB (KN PZITB). W konferencji organizowanej w tym roku przez Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy wzięło udział ok. 500 osób. Tradycyjnie Konferencja podzielona była na dwie części problemową i ogólną.

Część problemowa w tym roku dotyczyła budownictwa prefabrykowanego - Budownictwo prefabrykowane w Polsce – stan i perspektywy.

W części ogólnej prezentowano referaty z różnych dziedzin budownictwa. Z Oddziału Łódzkiego referaty przygotowali: Przemysław Bodzak, Łukasz Sowa Badania wpływu podatności podpór na nośność sprężonych płyt kanałowych; Michał Gołdyn Propozycja określania efektywnej wytrzymałości betonu węzłów wewnętrznych połączeń płytowo-słupowych; Szymon Seręga, Renata Kotynia, Krzysztof Lasek Obliczeniowa analiza belek żelbetowych wzmocnionych naprężonymi taśmami CFRP; Tadeusz Urban, Łukasz Krawczyk Michał Gołdyn Badania eksperymentalne wzmacniania bardzo krótkich wsporników.

2016-08-25 Zebranie Prezydium Zarządu Oddziału PZITB

Na posiedzeniu Prezydium wskazano kandydatów z Oddziału Łódzkiego do pracy w Komitetach i Komisjach PZITB na szczeblu krajowym.

Zgłoszono następujące propozycje:

Kol. TADEUSZ URBAN                – Komitet Rzeczoznawstwa Budowlanego i Specjalizacji Zawodowej

Kol. JAKUB MISZCZAK               – Komitet Trwałości Budowli

Kol WITOLD GRYMIN                – Komitet Ekologii

Kol. JAN KOZICKI                     – Głowna Komisja Odznaczeń

Kol. MARCIN STARZEC              – Komitet Ekonomiki Budownictwa

Kol. ŁUKASZ SOWA                  – Komitet Współpracy z Zagranicą

Kol. PRZEMYSŁAW BODZAK     – Komitet BIM

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa - Wszelkie Prawa Zastrzeżone | O zdjęciach