Aktualności i wydarzenia

2017-01-13 Ogólnopolska Konferencja WORKCAMP

W dniu 13 stycznia 2017r. w zrewitalizowanym EC1 przy ul. Targowej 1/3 w Łodzi odbędzie się Ogólnopolska Konferencja WORKCAMP Młodej Kadry Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.

2017-01-12 Zebranie Prezydium Zarządu Oddziału PZITB

Na 12 stycznia 2017 roku zostało zwołane zebranie Prezydium w celu omówieni sytuacji finansowej Oddziału podsumowujące cały 2016 rok.

2016-12-08 Zebranie Zarządu Oddziału PZITB

Na ostatnim przed świętami zebraniu Zarządu przedstawiono informacje dotyczące Zespołu Rzeczoznawców zarówno wynikające z bieżącej działalności i stanu finansów jak również związane ze zmianami personalnymi. Omówiono także zasady zawierania umów i udzielania rekomendacja przez Odział Łódzki PZITB z firmami z branży budowlanej. Omówione zostały również zasady działania różnych Komitetów i Kół w ramach Oddziału Łódzkiego PZITB.

2016-11-18 Zebranie Prezydium Zarządu Oddziału PZITB

Posiedzenie Prezydium zostało ponownie zwołane w celu omówienia obecnej działalności Zespołu Rzeczoznawców – CUTOB zarówno pod katem finansowym jak i sytuacji powstałej w związku ze zmianami personalnymi wynikającymi z decyzji pracowników CUTOB Łódź.

2016-11-14 Wręczenie nagród w konkursach PZITB

14 października br. podczas Wojewódzkiego Święta Budowlanych w ramach zorganizowanego po raz pierwszy przez Oddział Łódzki PZITB konkursu "Zbudowano w Łódzkiem. Budowa Roku 2015" (http://zbudowanowlodzkiem.pl/) wręczono nagrody w dwóch kategoriach:

- w kategorii budynki biurowe i użyteczności publicznej nagrodzona została firma STRABAG Sp. z o.o. za wykonanie budynku biurowego ERICPOL w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 175,

- w kategorii nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne i techniczne – PEKABEX BET SA za zaprojektowanie i wykonanie żelbetowej konstrukcji prefabrykowanej zespolonych stropów kondygnacji 0 w obszarze dworca PKP i PKS dla nowego dworca Łódź Fabryczna.

Uhonorowano również laureatów Konkursu im. prof. Władysława Kuczyńskiego na najlepszą pracę dyplomową organizowanego przez Oddział Łódzki PZITB, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ oraz Łódzką OIIB. Uhonorowani zostali dyplomanci oraz ich promotorzy. II nagrodę otrzymali: mgr inż. Karol NOWAK (promotor prof. dr hab. inż. Bohdan Michalak) za „Analizę przekrycia cięgnowego skoczni narciarskiej” oraz mgr inż. Katarzyna SUSKIEWICZ (promotor dr inż. Danuta Ulańska) za „Projekt konstrukcji żelbetowej kaplicy” natomiast III nagrodę mgr inż. Damian SOKOŁOWSKI (promotor prof. dr hab. inż. Marcin Kamiński) za pracę „Stochastic Finite Element Method reliability analysis of the corrugated I-beam girder under corrosion or fire”.

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa - Wszelkie Prawa Zastrzeżone | O zdjęciach